Mjelle
Dette er en idyllisk plass og populært utfartsted på fine sommerdager, omlag 20 km nord for Bodø. Som navnet tilsier har jeg opphavet mitt her ute. De første som slo seg ned her var min oldefar og hans familie. De kom med båt fra Florø i starten av forrige århundre. Min farfar vokste opp her, men flyttet senere inn til byen. Jeg har naturlig nok fortsatt en del slekt her ute.

Mjelle byr på fine bademuligheter, og ikke minst artig buldring på store frittliggende steiner langs stranden.