Kartlegging Himmelriket


12.-14. februar gjorde Tommy Nilsson og jeg en solid tur oppover Himmelstigen i Greftkjelen. Vi klatret teknisk en ca 40m høy sjakt i Hall-eluja. Den viste seg å være blokkert i enden, desverre. Håpet var at den skulle bringe oss videre sørover. Videre kartla vi totalt ca 600m ukartlagte, men kjente ganger i toppsystemet. Det nye instrumentet DistoX viste seg å fungere utmerket. Linda Halset og Simen Trondsen var også med, men tok seg ut på egenhand lørdag.