Greftsprekka
Greftsprekka utgjør, sammen med Greftkjelen et over 13,5 km langt grottesystem omlag en times biltur sør for Bodø. Den har tilsammen over 1 km med utforskede stup, og er et virvar av ganger fra overflaten til vel 280 meter under bakken, hvor foreløpig laveste punkt er lokalisert i en vannlås. Ut fra kartleggingen antar man at denne vannlåsen leder over i Greftkjelen. Det har i over 20 år vært en drøm at noen kunne dykke i denne vannlåsen, for å se hvor den ledet. Grottedykkere har kviet seg, for det er virkelig en logistisk utfordring å frakte dykkeutstyr så langt ned. Men i januar 2008 ble prosjektet gjennomført etter lengre tids forberedelse og rigging av stupene nedover. Mark Doughterty stod for selve dykket, mens Francis Paulin, Arnt Helge Tjugen, Bjarne Hunstad, Magnus Andersen og Kenneth Mjelle rigget stup og bar utstyr.

Han kunne konstatere at vannlåsen gikk på skrått nedover, og ble trangere og trangere. Etterhvert ble det virvlet opp mye sedimenter, og sikten ble dårlig. Til slutt måtte han snu på 17 meters dybde uten å finne den ønskede forbindelsen til Greftkjelen. Her og her kan du lese en artikkel som stod i Avisa Nordland , Endelig helg, to uker senere. Dette er en film som jeg har satt sammen, hovedsaklig fra denne turen.