Greftkjelen
Dette, sammen med Greftsprekka, er min favorittgrotte. Greftkjelen og Greftsprekka utgjør et stort grottesystem i Gildeskål kommune, Nordland. Hydrologisk er grottene en del av samme system. Men det er til nå ikke funnet noen farbar forbindelse mellom de to, dette til tross for at åpningene ligger knappe hundre meter fra hverandre. Greftkjelen er ca 7,5 km lang og 332 meter dyp. Samme vitale mål for Greftsprekka er ca 5 km og 287 meters dybde. Største sammenhengende stup i Greftkjelen er Katedralsjakten på omlag 55 meter. Til sammenligning er Nordlandssykehuset ca 60 meter høyt.

Greftkjelen har en stor og innbydende åpning, særlig vinterstid. Greftdalen er en notorisk vindtunnel, og det later til at Greftkjelen sluker det meste av snø som blåser ut dalen. Derfor er en i nærkontakt med en isbre de første 150 metrene nedover i grotten. Greftsprekka derimot starter med lite uunselig "tjyvholl" på knappe 0,5 kvadratmeter. 10 meter ned denne inngangssjakten vider det hele seg ut i en flott karaffel, og en kan virkelig nyte de 25 siste rappellmetrene.

Grottene består i hovedsak  av tørrlagte ganger og dype sjakter. Mot bunnen finnes det naturlig nok et nettverk av aktive trykkledninger. Gangdimensjonene er til dels enorme, sammenlignet med dagens drenering av et lite område rundt Greftvatnet. Dette kan tyde på at systemet ble dannet i tilknytning til istidene,  hvor det var god tilgang på vann. Dryppsteiner er funnet i Greftkjelen er datert til å være rundt 350000 år. Dryppsteiner begynner å vokse først når en gang blir tørrlagt, noe som skulle tilsi at systemet må ha en betydelig høyere alder.

Grottene ble oppdaget og delvis utforsket av engelske grottere på starten av 1970-tallet. Etter noen år overtok lokale grottere i BOBTOG kartleggingsprosjektet og utforskingen. Svenskene har også gjort mye nybrottsarbeid i disse alpine grottene. Det kan du lese mer om her. Stein P. Åsheims møte med Greftkjelen  skildres bra i en av bøkene hans. Etter årtusenskiftet har aktiviteten vært lav. Den fikk imidlertid et oppsving fra 2005 da jeg fattet interesse for grotting, og spesielt disse to grottene.  Klatrere som Arnt-Helge Tjugen, Bjarne Hunstad, meg selv, m.fl. i Bodø klatreklubb har utforsket og kartlagt nye, utilgjengelige steder. Det foreløpig siste som har skjedd var grottedykking i vannlåsen mellom Greftsprekka og Greftkjelen.

31.10-2.11 2008 var vi 7 stykker på fellestur til Camp David, og videre opp Himmelstigen til Hall-èluja. Jeg har satt sammen en film fra denne turen (stor versjon).

I april 2009 gjorde Tommy Nilsson, Niklas, Andreas og jeg en tur til Himmelstigen. I februar 2010 klatret Tommy og jeg en ny sjakt i Hall-eluja.